Bestyrelsens medlemmer


 Formand: 
Medlem:
Lis Boe-Hansen, Varde
Kasserer:
Jes Lenhard Hansen Slagelse.
 


Medlem:
Majbritt Svensson, Albertslund
Medlem:
Susanne Sejer Larsen, Helsingør
Medlem:


Medlem:


                                                          

Suppl:
Jesper Ørslev Bennetsen, Silkeborg                                                          Suppl:
                                                                                                                   Gunver Moll Biering, København 
 

Skriv direkte til et bestyrelsesmedlem - klik på navnet.

 

 
Referat af møde mandag d. 11. juni 2018 kl. 10.00 på Odin Havnepark, Mødecenter Fabrikken.
Der er indgået en politisk aftale om at styrke paksisfagligheden i skolen.
Positionsnotat om det kommunale 10.klassetilbud.
Debatindlæg i Politikens "Skoleliv" ved Henning Rasmussen.