Generalforsamling 2018

Formandens beretning kan hentes her


Materialer fra generalforsamlingen 2018 kan hentes herunder:

Forslag til budget 2018 - her
Kopi af Forbrug 2017 - her
Kopi af Forslag til budget 2018 m. kontingent stigning - her
Referat kan hentes her.
Referat af konferencens dag 1 kan hentes her.
Referat af konferencens dag 2 kan hentes ada

Notat om 10. klasse marts 2018. - her

 
Formandens Mundtlige Beretning 2018. - her

KL Oplæg til 10. Klasse Konferencen. - her

____________________________________________________________________


Generalforsamling 2017

Formandens beretning kan hentes her

Referat af generalforsamling og konference  kan hentes her


Materialer fra generalforsamlingen 2017 kan hentes herunder:


10. EUD Jes Lenhard Hansen - her

10. klasse foreningen Niels Egelund - her

10. klasse Gert Møller - her

10. klasse Troels Jacobsen - her

Alle unge skal med i 10. klasse - her

LA10 Skive Anja Østergaard - her


____________________________________________________________________


Generalforsamling 2016 

 Referat kan hentes her

 Formandens beretning kan hentes her

 Regnskab 2015 kan hentes her    

            

Materialer fra generalforsamlingen kan hentes herunder:


10 klasse København her

Garantiskolen her

Unge og motivation herGeneralforsamling 2015

Invitation samt program kan hentes her (opdateret)

Referatet fra forsamlingen kan hentes her


Vedtægt LA10 - forslag - kan hentes her

Formandens beretning kan hentes her

Forslag til budget 2015 kan hentes her

Regnskab 2014 kan hentes her


Materialer fra generalforsamlingen kan hentes herunder:
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling 2014

Invitation samt program kan hentes her

Referatet fra forsamlingen kan hentes her
 
Formandens beretning kan hentes her
Formandens mundtlige beretning - slides kan hentes her
Dansk Metal - Uddannelseskonsulent Trine J. Rasmussen - slides kan hentes her
Vicedirektør Mette Tram Pedersen - slides kan hentes her
Center-10 - slides kan hentes her

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling 2013

Så er generalforsamlingen i gang på Comwell I Middelfart


Filer og Power Point:

Formandens mundtlige beretning kan hentes her

Lars Gorm Hansen om 20-20 kan hentes her

Tom Rasmussen, Campusskolen, Ringsted kan hentes her (PP) - Prezi her (130MB)


Formanden Henning Rasmussen byder velkommen:


En god start på dagen med en sang - Claus spiller for:Formandens mundtlige beretning:

(Hent pdf her)
Kasserer Jes Lenhard Hansen fremlægger regnskab 2012 + budget 2013

(Beretning 2013 kan hentes her)

(Klassebeholdning m. regnskab 2012 kan hentes her)Der snakkes og diskuteres i grupper

Lars Gorm Hansen, TiendeklasseCenter - Roskilde om erfaringer med 20-20 ordningen i praksis.
(Hent pdf her)Tom Rasmussen, Campusskolen, Ringsted,overbygningsskole for kommunens 7.-10. klasser
(Hent pdf her)Paneldebat med MF Pernille Vigsø Bagge (Socialistisk Folkeparti), MF Lotte Roed (Radikale Venstre), MF Peter Juhl Jensen (Venstre)

- Panelet er klar:Pernille Vigsø Bagge fra SF præsenterer hendes synspunkter:Lotte Roed fra de Radikale med hendes input:Peter Juel Jensen (V) redegør kort for Venstres holdninger:Rigtige mange gode spørgsmål fra salen til panelet: 

 

Opdateret indbydelse kan hentes her   

 

Beretning 2013 kan hentes her

Klassebeholdning m. regnskab 2012 kan hentes her

OPDATERET 20/2 - Forslag til budget 2013 kan hentes her

--------------------------------------------------------------------------------


Generalforsamling 2012

Materialer fra generalforsamlingen/konferencen   

Referat kan hentes her

Formandens slides kan hentes her 

10iCampus - Varde kan hentes her

Hjørring - kommer her


EVA - Kristine Bang Nielsen:

Link til hjemmeside her

Slides kan hentes herGeneralforsamling 2012

F O R E N I N G E N A F 1 0. K L A S S E S K O L E R  I  D A N M A R K   

Torsdag d. 1. marts kl. 9.30 – 12.00
Generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning v/ Henning Rasmussen, X-Class i Slagelse - BERETNINGEN HER 
 4. Pædagogisk udvalg v/ Christina Birch Mogensen, Hjørring
 5. Regnskab 2011 (bilag) Budget 2012 (bilag) v/ Jes Lenhard Hansen, TCR i Roskilde - REGNSKAB HER - BUDGET HER
 6. Valg af formand 
 7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen - Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Lissi Pedersen, Grenaa , Hanne Lene Haugaard, Haderslev
  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (1 år)
 8. Valg af 2 medlemmer til pædagogisk udvalg - 2 medlemmer er på valg: Henriette Qvist, Vesthimmerland, Christina Birch Mogensen, Hjørring
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant - Christina Birch Mogensen, Hjørring (modtager genvalg)
  Valg af suppleant (1 år)
 10. Indkomne forslag.
  Forslag fremsendes til formanden senest en måned inden generalforsamlingen.
 11. Eventuelt.

Ca. 11.30: …opvarmning til dagens videre program….(Pæd. Udvalg)

 

Konferencen
Torsdag den 1. marts 2012


12.00 – 13.00 Frokost for konferencedeltagerne

13.30 – 18.30 KONFERENCE 

13.30 – 15.30 Nye udviklingstendenser i 10. klasse.

Oplæg v. afdelingsleder Lis Boe-Hansen og lærere fra 10iCampus, Varde.
Oplæg v. centerleder Anni Stilling, Hjørring ny 10, vedr. den kommende fusion mellem ungdomsskolen og 10. klasse.

15.30 – 16.00 Kaffepause for konferencedeltagerne

16.00 – 18.00 ”10. klasse – nu og i fremtiden..?” Hvad kan 10. klasse aktuelt bidrage med?

DIALOGMØDE og PANELDEBAT  med deltagelse af medlemmer af Folketingets Uddannelsesudvalg, m. fl.:

 

Foreløbigt er der tilsagn fra:
MF Mette Bock, (Liberal Alliance)
MF Lotte Roed.  (Radikale Venstre)
MF Anette Vilhelmsen,  (Socialistisk Folkeparti)
MF Alex Ahrendtsen,  (Dansk Folkeparti)

 

Debatten tager udgangspunkt i den seneste evalueringsrapport fra Eva, Ungepakke 2 (uddannelsesparathed og 20/20-ordning), Flexuddannelsen, m.m.

18.15 – 18.30: Opsamling på dagen….

19.30 Middag og hyggeligt samvær…..

 

Fredag den 2. marts 2012


08.00 – 09.00 Morgenmad

09.00 – 10.30 Oplæg om ”evalueringen af 10. skoleår” v. konsulent Kirstine Bang Nielsen, EVA.
Oplæget tager afsæt i den aktuelle evalueringsrapport fra EVA.
http://www.eva.dk/projekter/2011/evaluering-af-folkeskolens-10.-klasse/?searchterm=10. klasse.

10.30 – 11.00  Pause

11.00 – 12.30 Pædagogisk Udvalg har ordet….Opsamling og perspektivering…Bl.a. om den nye Flexuddannelse

12.30           Afslutning på konferencen (evt. frokost take-away)

 

Tilmelding til Generalforsamling og /eller konferencen


Henvendelse til
Kasserer Jes Lenhard Hansen, TCR
Tlf.  46 31  61 71
Jeslh@roskilde.dk

Tilmelding senest den 1. februar 2012

 

------

 

Antal: Vi / jeg deltager i (sæt X): kun generalforsamling: _____ Konference: ____ Alt: ____
 
Vi/jeg ønsker ekstra overnatning: ______ pers. Vi/jeg ønsker frokostbolle fredag: ______
 
Navn/e: _______________________________________________________________________
 
Center:_______________________________________________________________________
 
Mail: ___________________________________
 
EAN nummer: ___________________________ Kommune: __________________________

 

 

--------------------------------------------------------------------------------


Her kan se hvad der har været på generalforsamlingerne før i tiden

 
Referat af møde mandag d. 11. juni 2018 kl. 10.00 på Odin Havnepark, Mødecenter Fabrikken.
Der er indgået en politisk aftale om at styrke paksisfagligheden i skolen.
Positionsnotat om det kommunale 10.klassetilbud.
Debatindlæg i Politikens "Skoleliv" ved Henning Rasmussen.