Høringssvar

Høringssvar FGU Lovudkast Nr. 1 Feb 2018 - her
Høringssvar FGU Lovudkast Nr. 2 Feb 2018 - her
Høringssvar FGU Lovudkast Nr. 3 Feb 2018 - her
Høringssvar FGU Lovudkast Nr. 4 Feb 2018 - her
----

Høringssvar ny prøvebekendtgørelse nov. 2017 her
----

Høringssvar Jan. 2015 angående Fælles mål for 10. klasse og læseplaner her

----
Høringssvar Nov. 2014 angående 10. klassebekendtgørelsen her
 
----

Referat fra Bestyrelsen møde i Folketinget 19. maj 2010 her
 
 
 
Høringssvar til
 
Referat af møde mandag d. 11. juni 2018 kl. 10.00 på Odin Havnepark, Mødecenter Fabrikken.
Der er indgået en politisk aftale om at styrke paksisfagligheden i skolen.
Positionsnotat om det kommunale 10.klassetilbud.
Debatindlæg i Politikens "Skoleliv" ved Henning Rasmussen.