Nye medlemmer

Nedenfor kan du læse en brochure om foreningen og hvordan du bliver medlem:

Foreningens struktur:

 

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemsvalgte repræsentanter fra medlemsskolerne.

 

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

3 Medlemmer

2 Suppleanter

 

Valget til bestyrelsen og pædagogisk udvalg sker på den årlige generalforsamling/konference, der ligger i uge 9.
Hvem er medlem af foreningen:


Som medlemmer optages skoleformer med kun 10. klasse, repræsenteret ved skolernes ledelse. Folkeskoler, Ungdomsskoler og andre i kommuner, hvor 10. klasse samles på én skole som selvstændig afdeling med egen ledelse eller med egen skolebestyrelse, kan ligeledes optages i og deltage i foreningens arbejde.
Formålet med foreningen:

 

Foreningen skal virke for at fremme de pædagogiske, økonomiske og lovmæssige vilkår, der knytter sig til etablering og drift af skoler, som har elever på 10. klassetrin. Foreningen skal søge at blive hørt og få indflydelse på alle beslutninger af relevans for folkeskolens 10. klasse – jf. folkeskoleloven.
Hvad laver foreningen:

 

Bestyrelsen holder sig ajour med alt relevant, der foregår på landsplan, i forhold til 10. klasse. Dette kan være:

 

Nye tiltag

Høringssvar til ministeriet

Ny lovgivning

Arbejdstidsaftaler

Strukturændringer

Mm.

 

Derudover afholder foreningen konference for medlemsskolerne hvert år. Her er det ofte det faglige, der er i centrum. Der ligger en konference både i Jylland og på Sjælland.Hvorfor være medlem:

 

Sammen med andre innovative og udviklingsorienterede skoleledere være med til at styrke og udvikle tilbudet til folkeskolens ældste årgang. Udvikle netværk på tværs af kommunegrænserne, hvor alles fokus er på det samme.
Hvad koster et medlemskab:

 

2500 kr. pr. år

 

 
Kontakt til foreningen:

Formand:          Henning Rasmussen
                         heras@slagelse.dk

Næstformand:   Bo Sjørslev Vesterbye
                         bosv@hederslev.dk

Kasserer:          Jes L Hansen
                         jeslh@slagelse.dk

Sekretær:         Maibritt Svensson
                         majbritt.svensson@albertslund.dk

 

                                                                


Landsforeningen af 10. Klasseskoler

i Danmark,

 

Willemoesvej 2b

4200 Slagelse,

Tlf: 58 57 41 40

www.la10.dk

 

                      


 

 
Referat af møde mandag d. 11. juni 2018 kl. 10.00 på Odin Havnepark, Mødecenter Fabrikken.
Der er indgået en politisk aftale om at styrke paksisfagligheden i skolen.
Positionsnotat om det kommunale 10.klassetilbud.
Debatindlæg i Politikens "Skoleliv" ved Henning Rasmussen.