10. KlasseCenter Vesthimmerland

Østre Boulevard 10, Aars
9966 8787

Skoleleder:
Henriette Qvist, hqv@vesthimmerland.dk

www.10-vesthimmerland.skoleintra.dk

 

 
Formandens beretning til generalforsmalingen kan hentes ...
VIS 10 FREM Formændene for Danmarks Lærerforening og for Landforeningen for 10. klasseskoler i Danmark opfordrer i det vedlagte fællesbrev kredse og skoler til i samarbejde ...
Høringssvar til ny skolebestyrelsesbekendtgørelse + Referatet fra bestyrelsesmødet med pædagogisk udvalg i Fredericia ... ses mere her
Dagsorden og referat bestyrelsesmøde