10. KlasseCenter Vesthimmerland

Østre Boulevard 10, Aars
9966 8787

Skoleleder:
Henriette Qvist, hqv@vesthimmerland.dk

www.10-vesthimmerland.skoleintra.dk

 

 
Invitation til netværksmøde i Landsforeningen af 10. Klasseskoler i Danmark
Referat - bestyrelsesmøde d. 25. sep i Grenå
Der har været afholdt bestyrelsesmøde - find referatet her
Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser -