10'eren - SKOLEN I SKELLET

Sjølundskolen

Nygårdsvej 62
4700 Næstved
Tlf: 5578 5370
Fax. 5578 5369

I Næstved har tilbuddet til elever i 10. klasse hjemsted i Ungdommens Hus, hvor også den kommunale Ungdomsskole og Ungdomsvejledningen har til huse.
10'eren har været en selvstændig skole med ledelse og bestyrelse siden august 1997, og vi er altså ved at afslutte det femte skoleår nu.
Antallet af elever på 10. klassetrin har efterhånden stabiliseret sig på 130 - 140, hvilket betyder en frekvens fra 9. klasse på ca. 30%. Nabokommunerne har i de sidste år tilkøbt sig pladser, ligesom vi har en modtageklasse for 14-18-årige. Vi er 14 lærere/ledere og har en fuldtidssekretær og en elev.
10'erens kerneydelser over for de unge er
- afklaring af uddannelsesvej efter FSK
- parathed dvs. optimal faglig, social og personlig kompetenceudvikling

Hertil kommer, at ungdomsmiljøet i Ungdommens Hus skaber nye og stabile kammerat-skabsrelationer til stor glæde for eleverne.
Skolen har været en linieopdelt skole med traditionelle linier, hvoraf de kreative, idræts og medie-linierne har været de populæreste.
Fra næste skoleår har vi valgt at danne lige store klasser med ligevægt af drenge og piger samt at tilbyde temaer - ud fra indholdet på linierne samt tværgående ungdomsemner - i 3 semestre. Dette har bund i, at linierne / dansk har betydet, at der har været oprettet næsten rene pige- og drengeklasser af ret forskellig størrelse samt, at vi har ønsket at give de unge mulighed for at deltage i mere tværgående / almene ungdomsemner.
Gennem vore årlige evalueringer med eleverne ved vi, at der er en generel tilfredshed med 10'erens tilbud og undervisning, men må konstatere, at der hvert år er 2 områder, der hitter, nemlig kammeratskabet / fællesskabet samt Fællestimen, som vi prioriterer højt - også resursemæssigt. Vi har igennem årene haft besøg af forfattere, foreninger, opsøgende teatergrupper, politikere og kunstnere - personer, der har noget på hjertet, og som de unge lytter til. Det koster skolen, men det kommer rigeligt igen .....
Skolens lærere arbejder sammen i 4 teams - heraf ét omkring modtageklassen. De 3 øvrige arbejder sammen om 2 klasser / hold hver. Opgaven er primært at sikre en optimal udvikling af den enkelte elev - se parathed - samt at skabe et forpligtende samarbejde omkring klasserne.

Hertil kommer fag-team-samarbejdet, hvor lærerne skal inspireres og udvikles sammen fagligt og pædagogisk, og hvor de skal samarbejde om og sikre, at “Klare Mål” implementeres i årsplanerne.
Vejledningen er som skrevet en vigtig kerneydelse på 10'eren. De enkelte elevers uddannel-sesplaner justeres og klargøres i flere samtaler med skolevejlederen, på evalueringsdage med lærerne og igennem Brobygning og praktik. Hertil kommer, at vi oplever, at den Obligatoriske Selvvalgte Opgave er et godt redskab til at få de unge til at fokusere på deres uddannelse(splan).

Her på 10'eren ser vi fremtiden trygt i møde. I forhold til lovændringen om 10. klasse august 2000 må vi konstatere, at vi er i overensstemmelse med både målgruppe og tilbud - og vi kan ikke forestille os, at hverken KL eller Undervisningsministeriet kan give disse unge et bedre tilbud, end det vi - og øvrige 10. klassecentre - giver...

Erik Lagerberg
Skoleleder

 
Udsættelse af den annoncerede arbejdsdag d. 26 november.
PowerPoint vedr. bla. fælles mål, evaluering mm.
Invitation til netværksmøde i Landsforeningen af 10. Klasseskoler
Der afholdes generalforsamling/konference i 10. klasseforeningen, onsdag d. 2 marts og torsdag d. 3 marts 2016.