Københavns ungdomsskole 10 klasser.Gunver Moll Biering
Områdeleder af 10.klasse
KKU Område 10. klasser
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Fagligt Center

Fredericiagade 39 
1310 København K

Email

et0g@buf.kk.dk 
Foreningen af 10. Klasseskoler i DanmarkReferat Konference LA10Kongebrogaarden, Middelfart den 1. marts 2018
Foreningen af 10. Klasseskoler i DanmarkReferat Generalforsamling LA10Kongebrogaarden, Middelfart den 1. marts 2018 kl. 9.30-12.00
Høringssvar FGU Lovudkast