Københavns ungdomsskole 10 klasser.Gunver Moll Biering
Områdeleder af 10.klasse
KKU Område 10. klasser
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Fagligt Center

Fredericiagade 39 
1310 København K

Email

et0g@buf.kk.dk 
Referat af møde mandag d. 11. juni 2018 kl. 10.00 på Odin Havnepark, Mødecenter Fabrikken.
Der er indgået en politisk aftale om at styrke paksisfagligheden i skolen.
Positionsnotat om det kommunale 10.klassetilbud.
Debatindlæg i Politikens "Skoleliv" ved Henning Rasmussen.