Mariagerfjords Kommune 10. klassecenter

Mariagerfjords Kommune 10. klassecenter

Adresse:

Mariagerfjords kommunes 10.klassecenter

Kirketoften 5

9500 Hobro

Skoleleder:

Lene Lundsberg

Tlf:

9711 5090

 Mail:

10kl@mariagerfjord.dk

Skolens hjemmeside:

https://mf10.aula.dk/