Københavns ungdomsskole 10 klasser

Københavns ungdomsskole 10 klasser

Gunver Moll Biering
Områdeleder af 10.klasse
KKU Område 10. klasser
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Fagligt Center

Fredericiagade 39
1310 København K

Mail:

et0g@buf.kk.dk