Evaluering Af 10. Klasseloven

Evaluering af lovændringen i 1999 om 10. klasse set fra Vejle.
v/ Jytte Jensen.
Evalueringen af lovændringen om 10. klasse er i fuld gang og på 10. Klassernes Egen Skole i Vejle er vi blevet udpeget til at deltage i følgende dele af evalueringen som foretages af PLS Rambøll:
spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere – som skal belyse, hvordan 10. klasseforløbet er organiseret, herunder udbud og brug af obligatoriske fag, tilbudsfag og valgfag, anvendelse af brobygningsforløb og organisering af vejledning
spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og vejledere i 10. klasse – som skal belyse, hvordan undervisning og vejledning finder sted i 10. klasse, herunder undervisningens tilrettelæggelse og pædagogisk praksis, brug af uddannelsesplaner og 10. klasses indflydelse på elevernes faglige og personlige udviklingspørgeskemaundersøgelse blandt elever i 10. klasse
– som skal belyse elevernes oplevelse af 10. klasse, herunder hvorfor eleverne har valgt 10. klasse, elevernes vurdering af brug af uddannelsesplaner og vejledning, elevernes vurdering af 10. klasses indhold og elevernes faglige og personlige udbytte af 10. klasse seminar og kollegial refleksion for vejledere – gennemføres 3 steder i landet med 15 deltagere pr. sted. Seminariet foregår over 2 gange casestudie indeholdende:
6 personinterview m. elever fra 10. klasse
fokusgruppeinterview m. lærere og vejledere i og til 10. klasse
fokusgruppeinterview m. elever i 9. klasse på en af kommunens skoler
fokusgruppeinterview m. elever på 2 ungdomsuddannelser i kommunen
fokusgruppeinterview m. lærere på 2 ungdomsuddannelser i kommunen
gruppeinterview m. kommunal administration (skolechef og kontorchef)
fokusgruppeinterview m. 6 forældre til elever i 10. klasse
De første 3 dele af evalueringen skal først i gang efter påske, men vi venter da spændt på at se, hvordan de er udformet.
Til de 2 sidste evalueringsområder kan jeg på nuværende tidspunkt knytte følgende kommentarer til.
Casestudiet blev gennemført af Thomas Bjørnkilde fra PLS og han fortjener bestemt nogle rosende ord. Han var velforberedt og udviste stor indsigt i 10. klasseforløbet. Det betød, at han kunne stille spørgsmål, som både kunne udfordre men også uddybe og afklare. Det bliver selvfølgelig spændende at se, hvordan han vælger at sammenskrive interviewene, men jeg tror, han evner at give et nuanceret og realistisk billede af 10. klasse og evalueringsfokuspunkterne.
Seminariet for vejledere er en mere blandet oplevelse. På nuværende tidspunkt er kun første møde gennemført – vi skal mødes igen midt i maj måned. Jeg deltog i seminariet i Århus og der var repræsenteret 14 forskellige tiendeklasser:
5 efterskoler
2 privatskoler
5 tiendeklasser fra forskellige folkeskoler
2 tiendeklassecentre
Brugen af den kollegiale refleksion som metode er yderst spændende og givende, men mere end halvdelen af de deltagende var meget dårligt informeret om hele evalueringen, dens opbygning og hvad den skal bruges til (det er vi andre måske heller ikke helt sikre på). Det betød, at der i starten blev brugt mange ressourcer på at forsvare organiseringen af de enkelte skolers tilbud og ”angribe” ministeren. Det gjorde det heller ikke nemmere, at det billede, som Chefkonsulent Arne Nielsen, tidligere skoleleder og skolechef, har af tiendeklasse ikke helt matcher det eksisterende. Hans spørgsmål indbød ikke altid til refleksion, de virkede snarere som konstateringer, men mødet udviklede sig dog i positiv retning og endte med at blive en fin dialog om indhold og organisering i de meget forskellige skolers tilbud.
Vi er nu sendt hjem for at reflektere sammen med egne kollegaer. Intentionen med den dobbelte refleksionsproces er at give os som deltagere et udbytte i form af systematisk refleksion over praksis på egen skole og et udbytte i form af diskussion og sparring fra vejledere på andre skoler. Samtidig med at PLS får et givtigt input til den samlede evaluering.
Den kollegiale refleksion tog sit udgangspunkt i nedenstående model:
Målgruppe
Hvorfor vælger de unge 10. klasse? Er 10. klassetilbuddet tilpasset den enkelte?
Hvilken social og faglig profil har de? Hvordan fungerer udd.planer, OSO o.a.
Er profilen ændret som følge af lovændringen? Hvilken betydning har den ændrede organisering i 10. klassecentre?
Er vejledning i 9. og 10. klasse blevet styrket?
Vejledning Struktur og indhold
Bidrager lovændringen til at gøre de unge i 9. klasse mere afklarede? Er kvaliteten i 10. klasse styrket?
Bidrager lovændringen til at øge gennemstrømshastigheden i udd.-systemmet? Er elevernes personlige og faglige kvalifikationer blevet styrket? Er frafaldet på ungdomsuddannelserne faldet?
Effekt
Overordnet betragtet har det indtil nu været et spændende forløb, som også ind i eget hus har sat tanker og ideer i gang. Det er aldrig dårligt at skulle sætte ord på egen praksis. Det giver ofte virkeligheden et helt nyt lys, så om ikke andet, så er vi måske selv blevet lidt klogere på, hvad vi går og laver.
Jytte Jensen
10. Klassernes Egen Skole