Links

Rapporten fra AKF:

Hent den her

Rapporten fra SKI:

Hent den her

Artikel herom kan hentes her

Endnu en artikel kan hentes her

EVA-Undersøgelse vedr. 10.klasse:

Kan hentes her

Projektbeskrivelse kan hentes her

Liste over skolernes status og mål tal (SFI)

Hent den her

Thomas Nordahls rapport

Kan bestilles her

Folkeskoleloven / 10. klasse

Du kan se folkeskolelovens fulde tekst ved at klikke her
Bekendtgørelse om den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse – klik her
Cirkulæreskrivelse om organisering af undervisningen i 10. klasse – klik her

Links til andre foreninger