Hovedansvarlig Webmaster / Support:

Troels Kjærulff – Slagelse
Michael Jakobsen – Slagelse