Nye Medlemmer

Nedenfor kan du læse en brochure om foreningen og hvordan du bliver medlem:

Foreningens struktur:

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemsvalgte repræsentanter fra medlemsskolerne.

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
3 Medlemmer
2 Suppleanter

Valget til bestyrelsen og pædagogisk udvalg sker på den årlige generalforsamling/konference, der ligger i uge 9.

Hvem er medlem af foreningen:

Som medlemmer optages skoleformer med kun 10. klasse, repræsenteret ved skolernes ledelse. Folkeskoler, Ungdomsskoler og andre i kommuner, hvor 10. klasse samles på én skole som selvstændig afdeling med egen ledelse eller med egen skolebestyrelse, kan ligeledes optages i og deltage i foreningens arbejde.

Formålet med foreningen:

Foreningen skal virke for at fremme de pædagogiske, økonomiske og lovmæssige vilkår, der knytter sig til etablering og drift af skoler, som har elever på 10. klassetrin. Foreningen skal søge at blive hørt og få indflydelse på alle beslutninger af relevans for folkeskolens 10. klasse – jf. folkeskoleloven.

Hvad laver foreningen:

Bestyrelsen holder sig ajour med alt relevant, der foregår på landsplan, i forhold til 10. klasse. Dette kan være:

Nye tiltag
Høringssvar til ministeriet
Ny lovgivning
Arbejdstidsaftaler
Strukturændringer
Mm.

Derudover afholder foreningen konference for medlemsskolerne hvert år. Her er det ofte det faglige, der er i centrum. Der ligger en konference både i Jylland og på Sjælland.

Hvorfor være medlem:

Sammen med andre innovative og udviklingsorienterede skoleledere være med til at styrke og udvikle tilbuddet til folkeskolens ældste årgang. Udvikle netværk på tværs af kommunegrænserne, hvor alles fokus er på det samme.

Hvad koster et medlemskab:

3500 kr. pr. år

Kontakt til foreningen:
Formand:  Henning Rasmussen
heras@slagelse.dk
Næstformand: Anja Østergaard Jensen
Anoj@Skivekommune.dk
Kasserer: Jes L Hansen
jeslh@slagelse.dk
Sekretær: Anja Østergaard Jensen
Anoj@Skivekommune.dk

 

Landsforeningen af 10. Klasseskoler

Willemoesvej 2b
4200 Slagelse,
Tlf: 58 57 41 40
www.la10.dk